Personeelszaken deels of geheel uitbesteden

Als werkgever krijgt u te maken met tal van HR-vraagstukken en mogelijk juridische zaken welke veel tijd, aandacht en expertise van u vragen. Als u geen eigen personeelsfunctionaris hiervoor in dienst heeft, dan kost het u nóg meer tijd en aandacht om u in deze, soms erg ingewikkelde, materie te moeten verdiepen. Al die kennis en expertise is bij Ekstern HR beschikbaar.

U wilt wel kunnen profiteren van (specialistische) kennis op het gebied van personeelszaken en/of werving & selectie maar kunt of wilt niet meteen uw aantal fte’s hiervoor uitbreiden? Dan is hr-outsourcing of recruitment voor u een passende en transparante oplossing.

PERSONEELSBELEID.

 • Beloningsbeleid
 • Beoordelingssystematiek 
 • Verzuimbeleid 
 • Functiewaarderingssysteem
 • Vertrouwenspersoon
 • Ontwikkel- en opleidingsbeleid
 • Personeelshandboek
 • Loonhuis
 • Salarishuis
 • Begeleiding bij ontslagaanvragen, vaststellingsovereenkomsten en andere arbeidsrechtelijke zaken

Zodra er meer medewerkers binnen uw organisatie werken neemt ook de behoefte aan beleid omtrent personeelszaken toe, zoals een personeelsreglement, verzuimbeleid of een belonings- en beoordelingsbeleid. Bij dit soort projecten kan Ekstern HR u helpen, zowel met het opstellen als het implementeren of uitvoeren ervan.

Maar ook voor advies omtrent het HR-beleid dat u voert of wilt voeren kunnen wij u helpen. Of wanneer er zich problemen voordoen binnen uw werknemersbestand en u als ondernemer direct moet kunnen schakelen met een HR-professional. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een disfunctionerende medewerker, (dreigend) ontslag, dossieropbouw, een vaststellingsovereenkomst opstellen etc. Wij zijn goed op de hoogte van actuele wet- en regelgeving op het gebied van Human Resources, arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Wij inventariseren samen met u waar uw behoefte ligt en maken hierop een HR-advies op maat voor uw organisatie.

IK WIL GRAAG MEER INFORMATIE

PERSONEELSADMINISTRATIE.

 • De gehele personeelsadministratie opzetten, professionaliseren en/ of geheel bijhouden
 • Diverse overeenkomsten opstellen, zoals een arbeidsovereenkomst, overeenkomst voor een leaseauto, studieovereenkomst of een laptop overeenkomst
 • Personeelsdossiers compleet maken en bijhouden
 • Arbeidsdocumenten 
 • Verlofadministratie
 • Verzuimadministratie
 • Subsidieregelingen
 • Pensioenadministratie

Vanaf het moment dat u een medewerker aanneemt tot nog (soms wel 10!) jaren na dienst vertrek moet uw personeelsadministratie up-to-date zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Van de personeelsdossiers die compleet moeten zijn en de aanmelding bij de verzuimverzekeraar tot de tijdige aanzegging voor een contractverlenging -of niet- en de eventuele aanmelding voor het pensioen, maar ook de verlofaanvraag van de medewerker, de registratie van het verzuim en eventuele wijzigingen moeten geregeld worden. 

Bij organisaties die geen eigen personeelsfunctionaris in dienst hebben zien wij vaak dat de HR-zaken als extra taak naast het reguliere takenpakket van bijvoorbeeld de secretaresse, boekhouder of de financiële afdeling wordt neergelegd. Dit wordt dan opgepakt zodra er wat ruimte vrij is, maar als de werkdruk te hoog wordt is de personeelsadministratie één van de eerste werkzaamheden die er bij blijft liggen. En ook dan wordt dit vaak met weinig kennis en passie uitgevoerd. Zonde, want hierdoor kunt u veel geld en tijd besparen.